Trở về danh mục

Ford Fiesta S sản xuất 2012 máy 1. 5, xe đẹp không lỗi nhỏ, máy số ngon, điều hoà 2 chiều, chạy đầm c

2 Tháng 2 2019, 19:15

Lạng Sơn, Làng Pù

Giá 365 VND

Thêm vào mục yêu thích

quảng cáo ford fiesta s sản xuất 2012 máy 1.5, xe đẹp không lỗi nhỏ, máy số ngon, điều hoà 2 chiều, chạy đầm c

Condition

New

Privat person / Business

Privat person

Ford Fiesta S sản xuất 2012 máy 1.5, xe đẹp không lỗi nhỏ, máy số ngon, điều hoà 2 chiều, chạy đầm chắc, lái chuẩn, phom nhỏ gọn chạy tiết kiệm.

quảng cáo ford fiesta s sản xuất 2012 máy 1.5, xe đẹp không lỗi nhỏ, máy số ngon, điều hoà 2 chiều, chạy đầm cquảng cáo ford fiesta s sản xuất 2012 máy 1.5, xe đẹp không lỗi nhỏ, máy số ngon, điều hoà 2 chiều, chạy đầm cquảng cáo ford fiesta s sản xuất 2012 máy 1.5, xe đẹp không lỗi nhỏ, máy số ngon, điều hoà 2 chiều, chạy đầm cquảng cáo ford fiesta s sản xuất 2012 máy 1.5, xe đẹp không lỗi nhỏ, máy số ngon, điều hoà 2 chiều, chạy đầm cquảng cáo ford fiesta s sản xuất 2012 máy 1.5, xe đẹp không lỗi nhỏ, máy số ngon, điều hoà 2 chiều, chạy đầm cquảng cáo ford fiesta s sản xuất 2012 máy 1.5, xe đẹp không lỗi nhỏ, máy số ngon, điều hoà 2 chiều, chạy đầm c

1019

14

Khnh Ho t
Khnh Ho t
trực tuyến 1 tuần trước

Đã đăng ký

19 Tháng 12 2018

Gửi

Gửi

Bình luận

Bình luận: 0

Để lại bình luận của bạn tại đây

Tin nhắn quá ngắn, hãy viết thêm nhiều từ hơn

Hoàn tất